Creative Company Conference 2011Föreläsning om Strålning

Skador och Skydd

 

Skador som kopplas till det gamla el – systemet och det nya högfrekventa trådlösa nätet och om fördelarna med – och demonstration av strålskydd

Föredraget är som längst på ca 2 x 35 min. och som kortast på ca 15 min. för de som i första hand vill ha allmän överblick.

Kontakta mig för information om planerade fördrag och för planering av föredrag.

 

Martin Liljeström

T. 031 23 25 26,

www.faraday.se