Amadeus

posted in: produkt | 0

 

Faraday Friggebod är en världsunik produkt. Det är stora fördelar med att
kunna testa strålskyddet i och uppvärmningen i verkstaden innan
leverans. Den skall placeras på stabilt stöd.

Prisexempel: Friggebod enligt bilder med yttermåtten är 4 x 2,5 m. Rostfri metallduk,
Dämpning 1000 ggr, Interiör av pärlspont, Golv av slätspont. Utan värmeanläggning.
300 000 kr med moms. Det tillkommer frakt och montering.
Offert ges.

 

Bilderna överst är på en friggebod som såldes hösten 12, Bilden nedan till
vänster är på samma friggebod tagen augusti 17. Bilden nederst till
höger: Nere till vänster syns det utrymmen för vattenradiatorer.