Föroreningen strålning från el och elektronik är idag värre än någonsin och belastar tungt våra kroppar.

 

O3-rob
Zoner med heltäckande finmaskig metallduk skyddar mot strålning.

Frihet från strålning innebär:

  • Kroppens immunförsvar kommer närmare sin naturliga kraft och balans
  • Långtidspåverkan som ger störningar på funktioner som styrs av det centrala nervsystemet undviks
  • Direktpåverkan/Tillfälliga hälsoproblem undviks
  • Sömn och vila i strålfri miljö är god grund för god prestationsförmåga och gott välmående