agenter

Värva Agenter

Den som ordnar en Agent som säljer produkter är berättigad till provision på 5 % av dennes produktförsäljning exklusive moms. Detta gäller 18 månader från det att Agenten blivit godkänd som Agent. Även medhjälpare som endast är inriktade på att värva nya Agenter skall skriva under avtalet.

 

Agenter

Försäljningsarbetet bör skötas som extrajobb eller av distributör av andra hälsoprodukter. Det är framförallt för den som har tid och intresse att träffa människor, diskutera och öka medvetenheten kring miljö och hälsoproblem. Förtjänsten är provisionen på produktpriset.
Produkterna är förmodligen kvalitetsmässigt bäst i världen med sin effektiva dämpning. Användarberättelser finns!

 

Stora möjligheter till personlig utvecklig i flera olika avseenden:
Ökad medvetenhet om hur el-smogen/strålningen skadar vår hälsa. Andra otillbörligheter i vår miljö som t ex tungmetaller, mögel, luftföroreningar, giftterapi (t ex somliga ”mediciner”) och tillsatser i livsmedel kan säkerligen också vara väldigt skadliga. Det kan ofta vara så att en kombination av miljöfaktorer föreligger i bakgrunden vid ohälsa. Vår insats är att hjälpa drabbade att kraftigt reducera el-smogen/strålningen inverkan.

Agenter avtal Länk

Agentavtalet – personuppgifter