Creative Company Conference 2011Föreläsning om Strålning

Skador och Skydd

 

Kopplingen mellan störd miljö och sjukdom
Hur strålning från el och elektronik skadar
Fördelarna med strålskydd
Vägen till förbättrad hälsa

Föredraget är som längst på ca 2 x 35 min. och som kortast på ca 15 min. för de som i första hand vill ha allmän överblick.

Kontakta mig för information om planerade föredrag och för planering av föredrag.

 

Martin Liljeström

T. 0303 22 11 57,

www.faraday.se