radioactiveMätning av Strålning

Jag gör hembesök i Göteborgsområdet och mäter strålningen. Strålningens källor kartläggs. Hur mycket strålning kommer från sändarna på kringliggande fastigheter? Hur mycket kommer från den egna kommunikationsutrustningen? Hur mycket kommer från grannen? Hur allvarligt är din bostad exponerad? Bör du ändra någon utrustning? Bör du byta sov eller viloplats? Behövs skydd i form av skärmning?

500kr/besök.

Kontakta mig

på telefon 031-23 25 26,
eller mejla, martin@faraday.se