Hälsoproblem

Strålning skall inte förekomma i vår livsmiljö i nuvarande proportioner. Nivån på strålningen är på många ställen, även i bostäder, miljarder gånger högre än strålningen från rymden. Den belastar allt levande, försvagar hälsan, och orsakar och försvårar en stor mängd hälsoproblem. Problemen försvåras vid fortsatt belastning, men går tillbaka, och kan till och med försvinna, om belastningen upphör och skadorna inte blivit för svåra.

Länk 1. Långtidsstudier på människor.  Sammanfattar resultatet av långtidsstudier på 10 – 20 år i Sovjetunionen. Symtomen är desamma som de observerade symptomen i andra undersökningar.

http://www.vagbrytarenstockholm.se/forskning/langtidsstudier/index.htm

Länk 2. Har du mikrovågssjukan? En omfattande sammanfattning över hälsoproblem som man har kopplat till mikrovågsbestrålning.

http://mieuxprevenir.blogspot.se/2013/07/do-you-have-microwave-sickness.html

Länk 3. Försök där faradays bur används som visar att 600 ggr ökning av svamptoxiner när svampceller utsätts för konstgjorda elektromagnetiska fält. Svampar o s v som finns i kroppen känner sig attackerade av de onaturliga fälten och de förökar sig kraftigt och tillverkar gifter för att skydda sig. Klinghardt igen (5 min.)

http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/4895/