Strålskydd

posted in: Okategoriserade | 0

Goda skäl att skydda sig mot strålning är om man vill öka sina chanser att tillfriskna från diverse hälsoproblem och att man vill maximera förutsättningarna för ett hälsosamt och lyckligt liv.

Högfrekvent strålning, som vi använder
vid trådlös kommunikation t ex mobiltelefoner,
GPS, radio, radar, mm, är idag ofta
miljarder gånger så hög som strålningen från rymden.
Denna strålning stör hälsan på flera sätt.
Den skadar likartat som annan miljöbelastning.
För mycket och för långvarig exponering skadar.
Känsligheten är individuell.
Det som märks tidigast är vanligtvis störningar i funktioner som styrs av centrala nervsystemet t ex hjärta och kärl och hormonsystem.

En annan funktion som störs är immunförsvaret. Belastningen gör att vi blir mer sjuka, tyngre sjuka och får svårare att tillfriskna från infektionssjukdomar. Det sägs också att mikroorganismer stressas av strålningen till häftigare aktivitet.

Dessa och andra hälsoproblem finns det mer information om i länkarna under Symptom.